Så här kan du delta

  1. Registrera dig som deltagare på Yhdessä selviydytään-webbplatsen.
  2. Du kommer sedan att få ett lösenord via e-post som tillåter dig att logga in på webbplatsen.
  3. När du loggar in för första gången får du läsa forskningsmeddelandet.
  4. Läs meddelandet noggrant och bestäm om du vill delta.
  5. När du fyllt i samtycket i slutet av forskningsmeddelandet kan du fylla i de inledande enkäterna.
  6. Sedan kommer du in på webbplatsen.
  7. Efter att du gått igenom hela webbplatsen kommer vi att be dig fylla i en enkät om webbplatsen.
  8. Efter att du avslutat programmet kommer du ännu att få två upprepningsmeddelanden via e-post om färdigheterna du lärt dig. Samtidigt kommer vi också att be dig fylla i uppföljningsenkäterna.

Du kommer till registreringssidan här.

Förstasida

Registrera

Logga in

Käytössäsi on Internet Explorer -selain. Tämä verkkosivu ei toimi oikein tietoturvattomalla Internet Explorer -selaimella. Suosittelemme vaihtamaan selainta.