ทีมงานเราจะผ่านไปด้วยกัน

Andre Sourander (ผู้จัดการงานวิจัย)
Tarja Korpilahti-Leino ja Terja Ristkari (ดูแลเนื้อหาเป็นหลัก)
Terhi Luntamo (การออกแบบงานวิจัย)
Atte Sinokki (การออกแบบด้านไอที)
Jaakko Uotila (วิดีโอ)
Yuko Yamada (การ์ตูนมังงะ)
Johanna Anttila (นักแสดง)
Emma Aalto (นักแสดง)
Jarna Lindroos (การสื่อสาร)
Linda Casagrande
Mami Fukaya
Sanna Hinkka-Yli-Salomäki
Heini Jokinen
Jayden Khakurel
Malin Kinnunen
Joonas Laitinen
Kaisa Lamminen
Altti Marjamäki
Hanna-Maria Matinolli
Marjukka Maunuksela
Johanna Palmroth
Laura Pulkki-Råback
Kristiina Saanakorpi
Susanna Saarinen
Saana Sourander
Miia Suilamo
Elina Tiiri
Katja Toivonen
Otto Waris
Anna Zadkova
Jan Allis
Altti Marjamäki

ร่วมมือกับ

มูลนิธิเด็ก Itla
Sofokus Oy (แพลตฟอร์ม)
Jenni Brodie (การแปลภาษา)
Irina Pukki (การแปลภาษา)
Shiho Torii (การแปลภาษา)
Daniel Muukkonen (ยูทูปเบอร์)
Markus Niinistö (วิดีโอ อุปกรณ์ทางเทคนิค)
Kimmo Nikula (วิดีโอ อุปกรณ์ทางเทคนิค)
Annukka Tolkki (การสื่อสาร)
Mariikka Whiteman (การสื่อสาร)

ผู้ให้ทุน

มูลนิธิ Juho Vainio

 

หน้าหลัก

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ

Käytössäsi on Internet Explorer -selain. Tämä verkkosivu ei toimi oikein tietoturvattomalla Internet Explorer -selaimella. Suosittelemme vaihtamaan selainta.