Takaisin teemalistaan

Yhdessä selviydytään -palvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Voimaperheiden palvelua Yhdessä selviydytään ( https://yhdessaselviydytaan.fi/ ), ja on laadittu / päivitetty 10.03.2022. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Sivustolla pystyy tekemään yleisesti ohjelman läpikäymistä, joistain puutteista, kuten kontrastista ja alt-teksti puutteista huolimatta.

Sivustolla parannetaan ensisijaisesti seuraavien ominaisuuksien saavutettavuutta:

  • Kontrastit
  • Otsikoiden jäsentely
  • Vaihtoehtoistekstit ja kuvaavat nimet (näytönlukulaitteille)

Verkkosivustolla olevia tietoja voi pyytää eri muodoissa kuin siellä on tarjolla tai voitte antaa epävirallista saavutettavuuspalautetta.

Yhteystiedot: yhdessaselviydytaan@utu.fi

1 Teknistä tietoa verkkosivuston saavutettavuudesta

Turun yliopisto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Suomessa saavutettavuusdirektiivin toteuttaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Yhdessä selviydytään ( https://yhdessaselviydytaan.fi ) -verkkosivustoa

1.1 Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1-standardin AA-tason saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

1.2 Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

1.2.1 Saavutettavuusvaatimusten noudattamatta jättäminen

Havaittava: Kontrastit eivät ole riittäviä

Kontrastit ei paikoitellen ole riittäviä, joten heikkonäköisempien voi olla haastava nähdä ja erottaa tekstejä, taustoja ja elementtejä toisistaan. Tämän myötä WCAG - saavutettavuusvaatimus 1.4.3 ja 1.4.11 (kontrasti (minimi), kontrasti (lisätty), ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti) jäävät täyttymättä.

Tarkoituksemme on rakentaa järjestelmään kontrastia säätävä ominaisuus tai muuttaa Voimaperheet -teemaa, siten että kontrasti vaatimukset täyttyvät vuoden 2022 aikana. Uutta sisältöä julkaistessamme varmistamme, että kontrastit täyttävät saavutettavuusvaatimukset

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

  • 1.4.3 Kontrasti (minimi)
  • 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Havaittava: Kaikilla toimintapainikkeilla ei ole tekstuaalista vastinetta

Ns. teemalistauksen painikkeille, joista siirrytään sisältöön, ei ole määritetty tekstivastinetta painikkeelle. Lukuohjelmat eivät tällöin osaa tulkita painikkeen tarkoitusta oikein.

Teemasisältösivun "seuraava" ja "edellinen" painikkeiden ikoneista puuttuu ns. "alt" -teksti.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Hallittava: Otsikoiden merkintä puuttuu sisältösivuilta

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Teemojen tekstisisällössä looginen otsikkojärjestys ei täysin toteudu. WCAG -saavutettavuusvaatimukset 1.3.1, 2.4.1, 2.4.2 ja 2.4.6 (Informaatio ja suhteet (Taso AA), Kohdistusjärjestys (Taso A) ja Otsikot ja nimilaput (Taso AA)) eivät täyty.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

  • 2.4.1 Ohita lohkot
  • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput
  • 2.4.2 Sivuotsikot

2 Miten tämä saavutettavuusseloste on laadittu

Seloste on laadittu 10.3.2022. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Sofokus Oy Lasten psykiatrinen tutkimusyksikön toimeksiannosta.

Sivusto testattiin Webamin Wave- ja Google Chromen Lighthouse -ohjelmilla. Sivustolla testattiin käyttäjän kulku etusivulta teemasisältöihin, joka vastaa sivuston tarkoitettua käyttötarkoitusta.

3 Palaute ja yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle osoitteeseen yhdessaselviydytaan@utu.fi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

3.1 Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
 

4 Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Saavutettavuus Turun yliopistossa

Etusivu

Rekisteröidy

Kirjaudu

Käytössäsi on Internet Explorer -selain. Tämä verkkosivu ei toimi oikein tietoturvattomalla Internet Explorer -selaimella. Suosittelemme vaihtamaan selainta.