Tillbaka till temalistan

Tillgänglighetsutlåtande för tjänsten Tillsammans klarar vi oss

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller Voimaperheets tjänst Tillsammans klarar vi oss (https://yhdessaselviydytaan.fi/fi/) och har upprättats/uppdaterats 10.03.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det förutsätts att offentliga myndigheters webbplatser är tillgängliga.

På webbplatsen kan man i allmänhet gå igenom programmet trots några brister, såsom bristen på kontrast och alt-texter.

På webbplatsen kommer i första hand följande egenskapers tillgänglighet att förbättras:

  • Kontraster
  • Rubrikernas struktur
  • Alternativa texter och beskrivande namn (för skärmläsare)

Man kan be om uppgifterna på webbplatsen i andra format än vad som erbjuds, eller så kan man ge inofficiell respons om tillgängligheten.

Kontaktuppgifter: yhdessaselviydytaan@utu.fi

1 Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Åbo universitet strävar efter att garantera tillgängligheten på sin webbplats i enlighet med Europaparlamentets och rådets tillgänglighetsdirektiv. I Finland verkställs tillgänglighetsdirektivet genom lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbplatsen Tillsammans klarar vi oss (https://yhdessaselviydytaan.fi).

1.1 Webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighetskraven i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1-standardens nivå AA. Fallen där kraven inte följs och undantagen som tillämpas nämns nedan.

1.2 Icke-tillgängligt innehåll

Innehållet som nämns nedan är inte tillgängligt av följande orsaker:

1.2.1 Brister i att möta tillgänglighetskraven

Möjlig att uppfatta: Kontrasterna är inte tillräckliga.

Ställvis är kontrasterna inte tillräckliga, så personer med nedsatt syn kan ha svårigheter med att se och skilja texter, bakgrunder och element från varandra. I och med detta uppfylls inte WCAG-tillgänglighetskraven 1.4.3 och 1.4.11 (Kontrast (minimum), Kontrast (utökad), kontrast för innehåll i annat än textformat).

Vi har för avsikt att bygga in en funktion för att justera kontrasten i systemet eller ändra på Voimaperheet-temat så att kontrastkraven uppfylls under 2022. När vi publicerar nytt innehåll ser vi till att kontrasterna uppfyller tillgänglighetskraven.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.4.3 Kontrast (minimum)
  • 1.4.11 Kontrast som inte rör text

Möjlig att uppfatta: Alla funktionsknappar har ingen textmotsvarighet.

För de s.k. temalistornas knappar, genom vilka man förflyttar sig till innehållet, har ingen textmotsvarighet fastställts. Då kan läsprogram inte tolka knappens syfte rätt.

Knapparna ”nästa” och ”föregående” på temainnehållens sida saknar en s.k. alt-text.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.1.1 Innehåll som inte är text

Hanterbar: Rubrikernas etikett saknas på innehållssidan

Otillgängligt innehåll och dess brister

I temanas textinnehåll förverkligas en logisk rubrikordning inte helt. WCAG-tillgänglighetskraven 1.3.1, 2.4.1, 2.4.2 och 2.4.6 (Information och relationer (Nivå AA), Fokusordning (Nivå A) och Rubriker och ledtexter/etiketter (Nivå AA)) uppfylls inte.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll
  • 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter
  • 2.4.2 Sidans titel

2 Hur har detta tillgänglighetsutlåtande utarbetats

Utlåtandet utarbetades 10.3.2022. Webbplatsens tillgänglighet har utvärderats av Sofokus Oy på uppdrag av Barnpsykiatriska forskningsenheten.

Webbplatsen testades med Webaims Wave- och Google Chromes Lighthouse-program. På webbplatsen testades besökarens färd från förstasidan till temainnehållen, som motsvarar webbplatsens avsedda användningsändamål.

3 Respons och kontaktuppgifter

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först respons till oss, d.v.s. webbplatsens administratör, på adressen yhdessaselviydytaan@utu.fi. Det kan ta 14 dagar att få svar.

Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats berättas noggrant hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

3.1 Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheterna

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillganglighetskrav.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi

4 Vi arbetar hela tiden för att förbättra tillgängligheten

Tillgängligheten vid Åbo universitet

Förstasida

Registrera

Logga in

Käytössäsi on Internet Explorer -selain. Tämä verkkosivu ei toimi oikein tietoturvattomalla Internet Explorer -selaimella. Suosittelemme vaihtamaan selainta.