TUTKIMUSTIEDOTE

Arvoisa vanhempi / huoltaja,

Yhdessä selviydytään –tutkimuksen tarkoituksena on tarjota keinoja lievittää lasten koronavirusepidemiaan liittyviä huolen, pelon ja ahdistuksen tunteita. Sivusto on suunnattu vanhemmalle / huoltajalle. Se sisältää tietoa ahdistuneisuudesta, neuvoja hankalien tunteiden läpikäymiseen sekä konkreettisia keinoja, joilla oloa voi helpottaa (esimerkiksi hengitys- ja mielikuvaharjoituksia). Se pohjautuu pitkään kokemukseemme digitaalisista mielenterveyttä edistävistä ohjelmista ja käyttäytymisterapeuttiseen menetelmään, joka on todettu parhaaksi tavaksi lievittää lasten ahdistuneisuutta ja pelkoja.

MITEN TUTKIMUS ETENEE?

Sivustoon liittyy tutkimus. Ennen ohjelman aloittamista kysymme taustatietoja, arviotasi omista ja lapsesi tuntemuksista epidemiaan liittyen sekä sitä, kuinka koet osaavasi auttaa lastasi hankalien tunteiden kanssa.

Aloituskyselyn täyttämisen jälkeen pääset etenemään sivustolle, jonka materiaali on jaettu seitsemään aihealueeseen. Voit käyttää sivuston läpikäymiseen sinulle sopivan ajan. Sivusto sisältää tekstiä, videoita, äänileikkeitä ja sarjakuvia. Lisäksi sivusto voi lähettää sinulle muistutusviestejä. Ohjelmaan sisältyy kertausviesti noin viikon kuluttua siitä, kun olet läpikäynyt ohjelman.

Heti ohjelman päättymisen jälkeen kysymme tyytyväisyyttäsi ohjelmaan sekä arviotasi siitä, kuinka koet osaavasi auttaa lastasi hankalien tunteiden kanssa. Kaksi viikkoa ohjelman läpikäymisen jälkeen kysymme lisäksi arvioitasi omista ja lapsesi tuntemuksista epidemiaan liittyen. Tutkimukseen sisältyy yhteydenotto sähköpostitse (linkki sähköiseen kyselyyn) vielä puolen vuoden kuluessa ohjelman läpikäymisestä, jotta saamme tietoa siitä, kuinka ohjelmassa opittujen taitojen käyttö vaikuttaa pidemmällä aikavälillä. Molempien kyselyjen yhteydessä saat myös materiaalia ohjelmassa aiemmin oppimiisi taitoihin liittyen. Kaikki kyselyt täytetään internetissä, tietoturvallisella sivustolla.

TUTKIMUKSEN MAHDOLLISET HYÖDYT JA HAITAT

On mahdollista, ettei tutkimukseen osallistumisesta ole hyötyä. Tutkimuksen avulla pyrimme kuitenkin selvittämään, saako aikuinen sivustolta käyttöönsä toimivia keinoja lapsen hankalien tunteiden kohtaamiseksi ja lievittämiseksi. Tutkimuksen avulla voimme myös saada hyödyllistä tietoa epidemian ja rajoitustoimenpiteiden vaikutuksesta perheiden kokemuksiin.  Kyselyistä saatava tieto auttaa meitä kehittämään uusia lapsia ja perheitä hyödyttäviä ohjelmia jatkossakin. Ei ole odotettavissa, että tutkimukseen osallistumisesta aiheutuisi haittaa.

TIETOJEN LUOTTAMUKSELLISUUS JA TIETOSUOJA

Kaikki tutkimuksessa kerättävä tieto on luottamuksellista. Internetsivuston ja käyttäjän tietokoneen välinen yhteys on suojattu. Tietoja säilytetään elektronisessa muodossa tietoturvallisella Turun yliopiston verkkolevyllä. Tutkimukseen osallistujia ei voi tunnistaa tuloksia raportoitaessa. Tutkimusrekisteriin tallennetaan vain tutkimuksen tarkoituksen kannalta välttämättömiä henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely perustuu yliopistolain 2§:ssä asetettuun yliopiston perustehtävään ja sen toteuttamiseen sekä tietosuojalain 4§ kohtaan 3. Erityisiä henkilötietoryhmiä käsitellään tieteellistä tutkimusta varten tietosuojalain 6§:n 7-kohdan mukaisesti.

OSALLISTUMISEN VAPAAEHTOISUUS

Tutkimukseen ja ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista. Ennen kuin päätät osallistumisestasi, voit harkita rauhassa ja olla yhteydessä tutkimushenkilöstöön. Voit kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen tai peruuttaa suostumuksen missä vaiheessa tutkimusta tahansa ja syytä ilmoittamatta. Tutkimukseen osallistuminen, keskeyttäminen tai kieltäytyminen ei vaikuta millään lailla muiden palveluiden / hoitojen saantimahdollisuuksiin, eli kaikissa näissä tilanteissa voit tarvittaessa saada myös kaiken muun tarvitsemasi hoidon ja tuen. Jos keskeytät tutkimuksen, siihen asti kerättyjä tietoja voidaan kuitenkin edelleen käyttää tutkimustarkoituksessa.

LISÄTIEDOT JA YHTEYDENOTOT

Voit missä tahansa tutkimuksen vaiheessa olla yhteydessä tutkimuksen tekijöihin (yhdessaselviydytaan@utu.fi). Tämä tutkimustiedote ja tutkimuksen tietosuojailmoitus ovat luettavissa ohjelman internetsivulla www.yhdessaselviydytaan.fi 31.7.2020 asti.

Tutkimuksen rekisterinpitäjä on Turun yliopisto, joka vastaa tutkimuksen yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Tutkimuksella on Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan lupa. Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia ja se on osa INVEST-lippulaivahanketta (Inequalities, Interventions, and New Welfare State, päätösnumero 320162). Tutkimusta johtaa lastenpsykiatrian professori Andre Sourander.
Osallistumalla voit vaikuttaa perheiden saamien mielenterveyttä tukevien palveluiden kehittämiseen ja auttaa meitä jatkossa edelleen kehittämään tehokkaita ohjelmia vastaavanlaisiin tilanteisiin.

Etusivu

Rekisteröidy

Kirjaudu

Käytössäsi on Internet Explorer -selain. Tämä verkkosivu ei toimi oikein tietoturvattomalla Internet Explorer -selaimella. Suosittelemme vaihtamaan selainta.