Tema 7: Planera så klarar du dig

Planering underlättar i vardagen

För en förälder som tar hand om barn är krissituationer belastande på många olika sätt. Håll fast vid vardagsrutinerna om det är möjligt.

Planera situationer på förhand tillsammans med barnet. Lyssna på barnets idéer. Ni kan också planera hela dagens program tillsammans.

Man kan få vardagen att löpa smidigare genom att använda NÄR–SEN-satsen. T.ex. När du ätit, sen går vi ut.

I undantagsförhållanden lönar det sig att komma ihåg att man inte ska kräva perfekta prestationer av sig själv eller sina barn. Var inte för sträng med dig själv eller din familj! Beröm och uppmuntra. Ge också ditt barn respons så fort du märker att barnet beter sig på önskat sätt. Beröm också för ett bra försök.

Försök att göra trevliga saker tillsammans, vistas utomhus, titta på filmer, spela, rita, lek, bygg en koja, sjung, läs.

Förstasida

Registrera

Logga in

Käytössäsi on Internet Explorer -selain. Tämä verkkosivu ei toimi oikein tietoturvattomalla Internet Explorer -selaimella. Suosittelemme vaihtamaan selainta.