Tillsammans klarar vi oss

Program logo

VAD OCH FÖR VEM?

  • Information om ångest hos barn
  • Metoder för att behandla saken
  • Färdigheter för att behärska ångesten
  • För föräldrar till barn i alla åldrar och vuxna som arbetar med barn

VARFÖR?

  • Undantagstillståndet orsakar barn och vuxna ångest
  • Vardagen kräver en ny slags koncentration
  • Man kan öva på att behärska ångesten

Stöd ditt barn i krissituationer

Barn kan möta många olika svåra situationer i sitt liv som de inte själva kan påverka. Sådana kan vara till exempel föräldrarnas skilsmässa, en svår sjukdom, en nära anhörigs död eller någon annan svår händelse. Barn kan också beröras av mer omfattande kriser, såsom pandemier, klimatförändringen och krig. Ångest och rädsla är normala reaktioner i situationer som hotar trygghetskänslan och där barn behöver vuxnas stöd.

Förmågan hos föräldrar och vuxna som arbetar med barn att behärska sina egna känslor och erbjuda barnet hjälp att klara sig genom svåra situationer stärker barnets psykiska resurser. Det finns bra metoder för att behärska ångest.

Syftet med webbplatsen Tillsammans klarar vi oss är att erbjuda metoder som är lätta att lära sig och som kan hjälpa föräldrar och andra som jobbar med barn att klara sig i den belastande vardagen. Webbplatsen är avgiftsfri och öppen för alla.

Webbplatsen Tillsammans klarar vi oss skapades vid Åbo universitet i början av coronapandemin. En studie i samband med pandemiwebbplatsen visade att webbplatsen gav föräldrarna metoder för att lugna sig själva och sina barn.

Vi har uppdaterat webbplatsen, och metoderna för att hantera ångest som presenteras där kan nu också användas för barns oroande tankar som uppkommer under andra krissituationer. Webbplatsen lämpar sig inte för att behandla trauma.

Välkommen med!

Andre Sourander
Professor i barnpsykiatri
Åbo universitet

Hur fungerar webbplatsen?

Webbplatsen

  • innehåller text, videor, ljudklipp och serier
  • erbjuder färdigheter för ångest- och vardagshantering som är lätta att lära sig
  • baserar sig på forskningsdata.

Vilka är vi?

Webbplatsen Tillsammans klarar vi oss har skapats av forskningsgruppen Voimaperheet vid Åbo universitet. Vi utvecklar självstudieprogram som främjar och upprätthåller psykiskt välbefinnande bland barn, unga och familjer, samt distansvårdprogram för tidigt stöd. Du kan läsa mer om Voimaperheet på adressen https://sites.utu.fi/voimaperheet/

Förstasida

Registrera

Logga in

Käytössäsi on Internet Explorer -selain. Tämä verkkosivu ei toimi oikein tietoturvattomalla Internet Explorer -selaimella. Suosittelemme vaihtamaan selainta.