หัวข้อที่ 3: รับฟังและทำให้ลูกสงบ

รับฟังและช่วยให้ลูกสงบ

ทำให้สภาพแวดล้อมของลูกสงบโดยการลดสิ่งเร้าที่มากเกินไป  จำกัดการติดตามข้อมูลข่าวสารของคุณและลูก  หาข้อมูลจากเฉพาะแหล่งที่เชื่อถือได้  สร้างสภาพแวดล้อมที่สงบสำหรับการพูดคุยกัน

พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับเรื่องที่กวนใจเขา  ตั้งคำถามปลายเปิด “หนูได้ยินอะไรมาบ้างเกี่ยวกับโคโรนา?” “หนูคิดมากเรื่องอะไรที่สุด?” “หนูกลัวอะไร?” “หนูกลัวอะไรมากที่สุด?”

พูดซ้ำในสิ่งที่ลูกพูด  การพูดซ้ำในสิ่งที่ลูกพูดเป็นการให้สัญญาณกับลูกว่าคุณฟังเขา

ให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับวัย

หน้าหลัก

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ

Käytössäsi on Internet Explorer -selain. Tämä verkkosivu ei toimi oikein tietoturvattomalla Internet Explorer -selaimella. Suosittelemme vaihtamaan selainta.