Varför undersöker vi hur sidan används?

Förutom nuläget är det också viktigt att se framåt. Med hjälp av att undersöka hur nyttig webbplatsen är får vi värdefull respons om webbplatsens kvalitet samt information om vad som hjälper människor och hur de får hjälp. På det sättet kan vi utveckla webbplatsen så att vi i fortsättningen kan möta användarnas behov allt bättre.

Känslor av oro och ångest är en del av livet, men det är viktigt att vi vid behov kan erbjuda tidigt stöd med låg tröskel för att behärska dessa känslor. Vårt mål är att utveckla så effektiva webbtjänster som möjligt som upprätthåller mental hälsa och förebygger psykiska problem. För att nå detta mål behöver vi deltagarnas hjälp. Vi har ändå försökt hålla forskningsdelen så begränsad som möjligt. Vi uppskattar att det tar cirka fem minuter per gång att fylla i enkäterna i olika skeden av programmet.

Vi eftersträvar ingen vinst med den här webbplatsen, och den har utarbetats med forskningsmedel. Om du har några frågor om webbplatsen kan du kontakta Voimaperheet-arbetsgruppen yhdessaselviydytaan@utu.fi.

Förstasida

Registrera

Logga in

Käytössäsi on Internet Explorer -selain. Tämä verkkosivu ei toimi oikein tietoturvattomalla Internet Explorer -selaimella. Suosittelemme vaihtamaan selainta.