Dataskyddsmeddelande – Webbplatsens uppgifter

Det här dataskyddsmeddelandet gäller den här (yhdessaselviydytaan.fi) webbplatsen och dess besökares uppgifter som samlas in och behandlas.

Registeransvarig

Åbo universitet
20014 ÅBO UNIVERSITET

Universitetets dataskyddsansvarig: dpo@utu.fi

Användningsändamål

Uppgifterna som nämns nedan kan användas för webbplatsens tekniska och innehållsmässiga utveckling.
Loggmarkeringar används för att sköta om tjänstens datasäkerhet, för tjänstens tekniska utveckling samt för att upptäcka, förhindra och utreda fel.

Datainnehåll

Webbplatsen samlar in följande uppgifter automatiskt:

Loggmarkeringar
När tjänsten används uppstår loggmarkeringar.

Kakor
På användarens apparat sparas kakor med vilka vi kan samla in anonyma data om användaren och dennes apparat samt hur hen använder vår webbplats.

Sociala kopplingar
Sidornas socialt kopplade funktioner som användaren använder överförs till en tredje parts uppföljningsdata.
På webbplatsen kan man använda följande tjänsters kakor och socialt kopplade tjänster: Matomo, Instagram, Twitter, Facebook.
En del av tjänsterna som erbjuds av tredje parter kan vara belägna i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Datainnehåll som samlas in från användaren

Vi ber användaren att besvara en anonym belåtenhetsenkät om webbplatsen i slutet av programmet.

Överföring av data

Universitetet kan överföra anonyma data till tredje parter som hjälper universitetet med att utveckla webbplatsen och utreda fel.

Grund för användning

Åbo universitet uppfyller sin lagstadgade uppgift som avses i 2 § i universitetslagen när det utför forskning, undervisning och samhällelig växelverkan.

Förvaringstid

Uppgifterna förvaras den tid som de behövs för dessa ändamål, och de används inte för andra ändamål.

Den registrerades rättigheter

Besökaren har möjlighet att hindra användningen av kakor, och därmed användningen av anonyma uppföljningsdata, genom att hindra att kakor sparas genom webbläsarens inställningar.  Att hindra att kakor sparas kan påverka webbplatsens funktion.
Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Förstasida

Registrera

Logga in

Käytössäsi on Internet Explorer -selain. Tämä verkkosivu ei toimi oikein tietoturvattomalla Internet Explorer -selaimella. Suosittelemme vaihtamaan selainta.